ก็น้องเขาปรารถนาความช่วยเหลือเกื้อกูลผมก็เลยช่วยเหลือน้องเข้าไป 2 ดอก

น้องที่รู้จักกันระยะนี้มองเขาจะไม่ค่อยแจ่มใสสักเท่าไหร่…